Sparrisplantor

Sparrisplantor för trädgården samt återförsäljare och yrkesodling – våren 2024

Bästa planteringstid är i april-maj, så är det dags att fundera på odla sparris.. Våra sparrisplantor såddes som frö förra våren och tas nu upp ur jorden, några dagar innan försäljningen.

    Krukade plantor säljas på Sparrisgården och rekommenderas för plantering under maj

Beställ plantor nu!

Beställ via info@sparris .se

Uppgifter som behövs: antal plantor, sort, önskad leveransvecka, namn, postadress, mobilnummer, ev. önskat utlämningsställe

  Mer info  i fliken sändningar klicka här….

Sorter  våren 2024

(Beroende av egna erfarenheter under de senaste åren kan vi erbjuda några väl beprovade nya sorter)

Rekommenderas för grön sparris odling:

  • Aspalim (Nyhet!!!) Tidig sort. Kraftiga stänglar, frisk i blasten, går bra under plasttunnel men balanserad skörd hela säsongen på friland.
  • Xenolim (Nyhet!!!) Ljusgrön färg, låg fiberhalt, några dagar efter Aspalim, tjock stänglar och stor mängd första hälvten av säsongen.
  • Javelim (Nyhet !!!): Medeltidig sort för den odlingsomranden med risk för nattfrost andra halvan av maj. Bra skörd under juni till midsommar med tjock stänglar, frisk i blasten.
  • Erasmus: Medeltidig sort, lila, efterföljare till Burgundine, medeltjocka stänglar, låg fiberhalt.

Rekommenderas för vit sparris odling

  • Ramires:  Tidig sort. Kraftiga stänglar, balanserad skörd hela säsongen.
  • Gijnlim: Tidig sort, väl beprövad, Medeltjocka stänglar.  Stor skördemängd i början av säsongen.
  • Raffaelo:  Medeltidig sort jämförbar med den äldre sorten Rambo, men får inga röda höstbär. Kraftiga stänglar.

Alla sorter är lämpliga för ler- och sandjord. På alla mark mullhalten ska vara hög. Planteringsdjupet: Lerjord 10-15 cm – Sandjord 15-20cm

Den vita sorterna kan man odla grön också, men skålen är hårdare.

Om planteringen ska du veta: Om du planterar plantorna djupare börjar skörden senare. Om du vill ha tunnare stjälkar, brukas plantera plantorna tätt 

 

 

Om någon sort tagit slut ersätter vi den med en likvärdig.

Priser  (alla sorter med undantag för Erasmus )

barrot plantor

   5  st.     300:-kr

10  st.     500:-kr

20  st.    900:-kr

                                           50 st.      1700:-kr  olika sorter 1800:-

                                         100 st.   2200:-kr   olika sorter 2400:-

OBS: Rabatten 10% under vintren med beställning och betalning till 2024-03-01

 I priset ingår moms. Frakt med DHL till utlämningsställe tillkommer med 180:- kr.

I online butiken finns det möjlighet att blanda olika sorter vid en beställmängd av 50 eller 100 plantor.

Önskas mer än 100 plantor, och har du frågor så hör av dig. Detsamma gäller för krukade plantor.  Använd:  info@sparris.se

Alla sorter är hanhybrider

Odlingsråd för sparris

Sparris trivs i öppna soliga lugna lägen, på ogräsfri, mull- och sandhaltig jord med normalt pH-värde (5,8- 7,0). Grön sparris kan växa i lerjord men skotten blir tunnare. Mullhalten ska vara hög. 10-20 plantor är lagom för husbehov. Avstånd mellan plantor 25 – 40cm och mellan rader 1,5 – 2m eller 2 – 3 plantor per m².

I väntan för plantering
Bar-rotade plantor förvaras svalt (gärna +6°) och mörkt t ex på ett garage- eller förrådsgolv eller i svalskåp. Lite fuktighet behövs så att plantorna inte torkar ut. Lite torvmull eller plantjord över är bra om de ska förvaras mer än ca 5 dagar. Om det dröjer till planteringen kan man sätta plantorna i fuktad jord i krukor. De börjar då skjuta upp och hanteras sedan som krukade plantor (se nedan).

Om jorden är kall och våt och inte redo för plantering under april, så är det bättre att en tid hålla plantorna i rejäla krukor med jord och sedan plantera ut dem framåt mitten av maj.

Plantering
Sätt plantorna i april-maj när jorden börjar bli varm. Gör en fåra som är 25-30 cm djup och lika bred. Luckra upp jorden i fåran till 10-20 cm djup och blanda i torv, kompost, planteringsjord eller välbrunnen gödsel (ingen hönsgödsel i fåran!) för att öka mullhalten. Lägg gärna plantorna i ljummet vatten någon timme före planteringen. Lägg ned rötterna horisontellt efter varandra i fåran med knoppställerna uppåt. Obs. Att du måste mäta planteringsdjupet från fårans övre kant till knoppställenas topp. Djupet ska vara 20 – 12 cm, beroende på jord, klimat och tidighet.
Standard för grön sparris är 15 cm planteringsdjup. I svalare klimat, lerjord och/eller medeltidig sort är 12 cm djup att föredra. Under sommaren ökar man på raden med lite jord medan man hackar ogräs. På sandig mark i varmt klimat är 15 cm lagom. Det ger tjockare stänglar.

Bevattning
Vid planteringen och första sommaren: Bara några gånger men rejält. Andra sommaren, om den blir torr, mellan juni och slutet av september. Följande år bevattningen efter skördens slut och en gång under sommaren, för ökad skörd nästa säsong.

Gödsling per 10 plantor
Efter planteringen sprids ca ½ kg fullgödselmedel (NPK) över raden. Sprid lika mycket vid midsommar. De tre följande åren, när plantorna fortfarande utvecklas, kan hönsgödsel (3 kg) eller häst- och kogödsel (6 kg) myllas ner i april, medan man hackar bort ogräs och luckrar upp jorden. Efter skörden sprids ½ kg fullgödselmedel (NPK). Om bevattning behövs, så gör det efter gödslingen. Från och med fjärde året räcker det med ca hälften. Håll undan ogräset som minskar skörden. Sent på hösten, när blasten vissnat ned helt, skär man av den så nära marken som möjligt. Med spaden kan man skära av stänglarna ca 5 cm under jorden.

Skörd
Planteringsåret (år 1) ingen skörd, året efter (år 2) ett eller två skott per planta men bara om de etablerat sig väl. Vanligen väntar man med skörden till året därpå (år 3) och skördar då fyra veckor . Åren därefter till midsommar, aldrig längre! Sedan måste plantor gå upp med gröna plymer och hämta kraft att utvecka knoppar till nästa säsong. I gengäld kan man skörda färska, fräscha sparrisskott under 7 – 10 år, kanske längre. Under skördeperioden tar man alla skott, även klena. Skär av dem vid markytan när de är 20-25 cm långa, innan knopparna öppnas.

Frost
Frost på vintern skadar inte men när skotten visat sig ovan jord förstörs de av frosten. Man bör skära bort frusna skott strax under jordytan. Som frostskydd kan man täcka över fiberduk eller/och transparent plast, som också skyddar mot kall vind på våren och gör att skörden kan starta några dagar tidigare. En transparent tunnel 60 – 80 cm hög och 100 cm bred över raden fungerar också ned till minus 4 grader frost på natten.

Krukade plantor kan stå utomhus om det inte är risk för frost, annars inomhus. I rumsvärme skjuter de snabbt iväg, vilket kräver försiktighet vid planteringen. Ta plantorna ur krukorna och räta försiktigt ut rötterna. Sätt plantorna på samma sätt och önskat djup som de barrotade. Om rötterna inte låter sig rättas ut, plantera hela jordklumpen så att dess ovanyta kommer på önskad höjd (12 – 20 cm) under markytan. Sparrisplantor är robusta. Skulle något skott brytas av så innebär det bara att plantan försenas något sin utveckling.