Sparrisplantor

Sparrisplantor för trädgården samt återförsäljare och yrkesodling – våren 2023

Bästa planteringstid är i april-maj, så det är hög tid att beställa nu. Våra sparrisplantor såddes som frö förra våren och tas nu upp ur jorden, några dagar innan försäljningen.

    Krukade plantor säljas på Sparrisgården och rekommenderas för plantering andra hälften av maj

Beställ plantor nu!

Beställ enklast via Online Butik

Uppgifter som behövs: antal plantor, sort, önskad leveransvecka, namn, postadress, mobilnummer, ev. önskat utlämningsställe

  Mer info  i fliken sändningar klicka här….

Sorter  våren 2023

  • Ramires:  Tidig ny sort. Kraftiga stänglar, balanserad skörd hela säsongen. Även till odling som vit sparris. Bra till ekologisk odling. Bra på lerjord.
  • Gijnlim: Tidig sort, väl beprövad, Medeltjocka stänglar. Även till odling som vit sparris. Stor skördemängd i början av säsongen.
  • Raffaelo:  Medeltidig sort jämförbar med den äldre sorten Rambo, men får inga röda höstbär. Kraftiga stänglar, bra på lerjord, och bra till ekologisk- eller vit odling. 
  • Primaverde:  Tidig, många medeltjocka stänglar. Ljust grön färg, låg fiberhalt som ger ökad mjällhet. God till råkost. Plantorna är eko certificerat. Skörden slutas kring 15. juni.
  • Erasmus: Medeltidig sort, efterföljare till Burgundine lila, medeltjocka stänglar, låg fiberhalt.
  • Ariane:  Äldre medeltidig sort, medeltjocka stänglar. En blandhybrid med röda bär på hösten. Plantorna är eko certificerat
  • Guelp Millenium: Medeltidig sort, medel tjock men många stänglar.
  • Portlim (Nyhet !!!): Sen sort för den odlingsomranden med risk för nattfrost andra halvan av maj. Bra skörd under juni till midsommar med tjock stänglar.

Om någon sort tagit slut ersätter vi den med en likvärdig.

Priser  (alla sorter med undantag för Erasmus och Ariane)

barrot plantor

   5  st.     300:-kr

10  st.     500:-kr

20  st.    900:-kr

50 st.      1500:-kr

100 st.   2000:-kr

OBS: Rabatten under vintren sees i onlinebutiken !!!!!

 I priset ingår moms. Frakt med DHL till utlämningsställe tillkommer med 120:- kr.
I online butiken finns det möjlighet att blanda olika sorter vid en beställmängd av 50 eller 100 plantor.

Önskas mer än 100 plantor, och har du frågor så hör av dig. Detsamma gäller för krukade plantor.  Använd:  info@sparris.se

Alla sorter är hanhybrider med undantag för sorten Ariane som med sina röda bär ger trädgården färg på hösten.

Odlingsråd för sparris

Sparris trivs i öppna soliga lugna lägen, på ogräsfri, mull- och sandhaltig jord med normalt pH-värde (5,8- 7,0). Grön sparris kan växa i lerjord men skotten blir tunnare. Mullhalten ska vara hög. 10-20 plantor är lagom för husbehov. Avstånd mellan plantor 25 – 40cm och mellan rader 1,5 – 2m eller 2 – 3 plantor per m².

I väntan för plantering
Bar-rotade plantor förvaras svalt (gärna +6°) och mörkt t ex på ett garage- eller förrådsgolv eller i svalskåp. Lite fuktighet behövs så att plantorna inte torkar ut. Lite torvmull eller plantjord över är bra om de ska förvaras mer än ca 10 dagar. Om det dröjer till planteringen kan man sätta plantorna i fuktad jord i krukor. De börjar då skjuta upp och hanteras sedan som krukade plantor (se nedan).

Om jorden är kall och våt och inte redo för plantering under april, så är det bättre att en tid hålla plantorna i rejäla krukor med jord och sedan plantera ut dem framåt mitten av maj.

Plantering
Sätt plantorna i april-maj när jorden börjar bli varm. Gör en fåra som är 25-30 cm djup och lika bred. Luckra upp jorden i fåran till 10-20 cm djup och blanda i torv, kompost, planteringsjord eller välbrunnen gödsel (ingen hönsgödsel i fåran!) för att öka mullhalten. Lägg gärna plantorna i ljummet vatten någon timme före planteringen. Lägg ned rötterna horisontellt efter varandra i fåran med knoppställerna uppåt. Obs. Att du måste mäta planteringsdjupet från fårans övre kant till knoppställenas topp. Djupet ska vara 20 – 12 cm, beroende på jord, klimat och tidighet.
Standard för grön sparris är 15 cm planteringsdjup. I svalare klimat, lerjord och/eller medeltidig sort är 12 cm djup att föredra. Under sommaren ökar man på raden med lite jord medan man hackar ogräs. På sandig mark i varmt klimat är 15 cm lagom. Det ger tjockare stänglar.

Bevattning
Vid planteringen och första sommaren: Bara några gånger men rejält. Andra sommaren, om den blir torr, mellan juni och slutet av september. Följande år bevattningen efter skördens slut och en gång under sommaren, för ökad skörd nästa säsong.

Gödsling per 10 plantor
Efter planteringen sprids ca ½ kg fullgödselmedel (NPK) över raden. Sprid lika mycket vid midsommar. De tre följande åren, när plantorna fortfarande utvecklas, kan hönsgödsel (3 kg) eller häst- och kogödsel (6 kg) myllas ner i april, medan man hackar bort ogräs och luckrar upp jorden. Efter skörden sprids ½ kg fullgödselmedel (NPK). Om bevattning behövs, så gör det efter gödslingen. Från och med fjärde året räcker det med ca hälften. Håll undan ogräset som minskar skörden. Sent på hösten, när blasten vissnat ned helt, skär man av den så nära marken som möjligt. Med spaden kan man skära av stänglarna ca 5 cm under jorden.

Skörd
Planteringsåret (år 1) ingen skörd, året efter (år 2) ett eller två skott per planta men bara om de etablerat sig väl. Vanligen väntar man med skörden till året därpå (år 3) och skördar då fyra veckor . Åren därefter till midsommar, aldrig längre! Sedan måste plantor gå upp med gröna plymer och hämta kraft att utvecka knoppar till nästa säsong. I gengäld kan man skörda färska, fräscha sparrisskott under 7 – 10 år, kanske längre. Under skördeperioden tar man alla skott, även klena. Skär av dem vid markytan när de är 20-25 cm långa, innan knopparna öppnas.

Frost
Frost på vintern skadar inte men när skotten visat sig ovan jord förstörs de av frosten. Man bör skära bort frusna skott strax under jordytan. Som frostskydd kan man täcka över fiberduk eller/och transparent plast, som också skyddar mot kall vind på våren och gör att skörden kan starta några dagar tidigare. En transparent tunnel 60 – 80 cm hög och 100 cm bred över raden fungerar också ned till minus 4 grader frost på natten.

Krukade plantor kan stå utomhus om det inte är risk för frost, annars inomhus. I rumsvärme skjuter de snabbt iväg, vilket kräver försiktighet vid planteringen. Ta plantorna ur krukorna och räta försiktigt ut rötterna. Sätt plantorna på samma sätt och önskat djup som de barrotade. Om rötterna inte låter sig rättas ut, plantera hela jordklumpen så att dess ovanyta kommer på önskad höjd (12 – 20 cm) under markytan. Sparrisplantor är robusta. Skulle något skott brytas av så innebär det bara att plantan försenas något sin utveckling.